Hoog tijd om orde op zaken te stellen bij Luikse proefbank voor wapens

Door Koenraad Degroote op 10 februari 2017, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie, Wapens

De proefbank voor vuurwapens in Luik, een instelling die wapens moet keuren, testen, onklaar maken en zo nodig vernietigen, is sinds de jaarwisseling in staking. Ze weigert nog vuurwapens aan te nemen die moeten vernietigd worden. Daardoor geraken diverse griffies bij de rechtbanken en politiekantoren in de problemen: de wapens die zij ter vernietiging moeten aanbieden, dreigen zich immers op te stapelen. De proefbank kaatst de bal echter terug naar diezelfde griffies: hun inventaris van de te vernietigen wapens zou niet correct zijn, zo vernam Kamerlid Koenraad Degroote van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Onaanvaardbaar”, vindt Degroote, die erop aandringt om nu eindelijk eens orde op zaken te stellen bij de proefbank voor vuurwapens.

“In het verleden waren er geen problemen met de inventarissen van de griffies”, stelt Degroote vast, “en nu plots wel? De minister gelooft blindelings wat de proefbank stelt. Die instelling zou beter zelf aantonen dat zij haar werk correct uitvoert.” De staking van de proefbank heeft misschien wel iets te maken met het feit dat haar directeur onlangs een maand in de cel verbleef op verdenking van wapenfraude, maar ook dat is onduidelijk.

“In tijden van terreurdreiging kunnen we in elk geval niet voorzichtig genoeg zijn”, waarschuwt Degroote. Daarom drong hij bij de minister nogmaals aan op een controle door justitie op de wapens die ter vernietiging worden aangeboden: “We moeten tot elke prijs vermijden dat dergelijke wapens achteraf terug opduiken.”

Wetgeving herzien

Al die feiten kaderen in een grotere problematiek. Zo is het hoog tijd dat de archaïsche wetgeving over de proefbank, die al dateert van 1888, wordt aangepast, zodat er eindelijk transparantie komt. “De regering werkt al jaren aan een wetsontwerp, maar tot op heden zien we geen resultaat. Orde op zaken stellen zal nochtans meer dan nodig zijn, als men in Luik een nieuwe Publifin-affaire wil vermijden. Ik zal dan ook binnenkort een wetsvoorstel indienen, om met die hopeloos verouderde en zelfs potentieel gevaarlijke toestand komaf te maken”, besluit het Kamerlid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is