Minder agenten = minder geld

Door Koenraad Degroote op 15 juni 2016, over deze onderwerpen: Federale politie, Lokale politie, Veiligheid

Lokale politiekorpsen die weigeren om manschappen aan hun federale collega's uit te lenen, riskeren minder geld te krijgen. Minister Jan Jambon (N-VA) wil zo bekomen dat elk korps zijn steentje bijdraagt, zeker in tijden van terreur en cipiersstakingen.

"De lasten moeten worden gedragen door een steeds kleiner aantal - maar vaak dezelfde - politieschouders", stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vast. De laatste maanden is er een grote vraag geweest aan de lokale korpsen om hun federale collega's bij te staan. Denk maar aan de terreurdreiging en de asielcrisis, maar ook aan de nu al acht weken lange staking in gevangenissen. De politie heeft daar een nationaal solidariteitsmechanisme voor onder de afkorting 'HyCap' - kort voor 'Gehypothekeerde Capaciteit'. Het systeem is gecreëerd voor uitzonderlijke situaties waarbij een politiekorps meer mensen nodig heeft dan ze zelf kan leveren. Jambon voorziet extra aanwervingen bij de politie, maar rekent ook meer op die reserve dan zijn voorgangers.

Extra veilig

De wet schrijft voor dat die korpsen 1,2 à 1,5% van hun effectieven achter de hand moeten houden. "Geen abnormaal percentage", vindt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. "Maar blijkbaar is er her en der toch onwil. In het zuiden van het land doen een aantal zones niet mee. Dat leidt tot ongenoegen bij West-Vlaamse korpsen." In de kustprovincie is dat reservepotje aan politiemensen al stevig ingezet, terwijl dat in Waals-Brabant en in Brussel-Hoofdstad nog maar nauwelijks gebeurd is (zie kaartje). De njets zorgen ook voor problemen op het terrein. Voor extra beveiliging op de luchthaven van Zaventem werden de voorbije weken bijvoorveeld twee externe secties gevraagd om bij te springen, maar soms kwam maar één opdagen.

Uiterste best

"De laatste weken heb ik vastgesteld dat sommige zones het solidariteitsmechanisme op losse schroeven zetten door hun wettelijke verplichting tot uitvoering van bepaalde opdrachten van federale aard niet na te komen", beaamt Jambon. Hij laat de problematiek verder onderzoeken. Zo zijn er altijd redenen mogelijk waarom het voor een bepaalde zone moeilijk is om mankracht aan het federale niveau af te staan. Denk bijvoorbeeld aan het korps van Brussel-Hoofdstad, dat sinds de terreurdreiging zelf ook de handen meer dan vol heeft.

Jambon verwacht wel dat de lokale korpsen hun uiterste best doen om aan de federale vraag te voldoen. Daartoe heeft hij hen al brieven gestuurd. Maar de N-VA'er houdt nog een stok achter de deur voor halsstarrige weigeraars: "een vermindering van de federale dotatie voor de politiezones." Want ze krijgen immers federaal geld om zo'n reserve te voorzien. "Het is nog nooit eerder gebeurd dat een stuk van die dotatie wordt ingehouden", merkt Degroote op. "Het ingehouden deel zou in een solidariteitsfonds terechtkomen. De politiezones die wél netjes manschappen leveren, zouden daar dan uit kunnen putten."

De logica zelve

Politievakbond VSOA vindt het "de logica zelve" dat de federale dotatie voor weigeraars omlaag zou gaan. "De voorbije jaren zijn er heel wat korpsen geweest die de hele dotatie kregen, maar niet al hun reservecapaciteit moesten leveren", weet vakbondsman Vincent Houssin. "Iedereen doet maar zijn gedacht: er is niemand die vanuit Binnenlandse Zaken bevelen kan geven. Maar als er geweigerd wordt, moet de federale politie daar telkens voor opdraaien - zowel in mankracht als financieel. Want die kan geen 'neen' zeggen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is