Federale politie

De bovenlokale structuur van de geïntegreerde politie, de federale politie, is een instelling die permanent geëvalueerd moet worden, voorzal inzake haar werking en kerntaken. Als Kamerlid van de vaste commissie Binnenlandse Zaken waakt Koenraad Degroote over de opleiding, werking, organisatie en kerntaken van de federale politie zodat die optimaal ingezet kan worden om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

Nieuws over dit onderwerp

Klokkenluiders bij politie krijgen bescherming

Er heerst nog te vaak een omerta over wantoestanden bij de politie. Om die te doorbreken wil N-VA een bescherming voor alle klokkenluiders bij de politie invoeren. Het is al meer dan vijftien jaar …

HyCap stuit op zijn limieten

De voorbije maanden weigerden lokale politiezones massaal om manschappen af te staan aan collega’s die handen tekort komen. Volgens N-VA Kamerlid Koenraad Degroote is dit systeem niet meer houdbaar …

Minder agenten = minder geld

Lokale politiekorpsen die weigeren om manschappen aan hun federale collega's uit te lenen, riskeren minder geld te krijgen. Minister Jan Jambon (N-VA) wil zo bekomen dat elk korps zijn steentje …