Parlementair werk

Koenraad is als volksvertegenwoordiger lid van de vaste commissie Binnenlandse Zaken, waar hij werkt aan een efficiënte en effectieve politie, die bestuurskrachtig haar kerntaken kan vervullen en uitvoeren. Degroote wenst geen besparingen in die beleidsdomeinen, maar eerder een verschuiving van de middelen, zodat die doeltreffend kunnen ingezet worden. Ook is het instandhouden van de uniformiteit voor de politiezones in Vlaanderen belangrijk, zodat de politiediensten herkenbaar blijven voor elke burger. Een ander dossier in het veiligheidsdomein die de aandacht van Koenraad krijgt, is de wapenwetgeving. Koenraad Degroote pleit tegen een verregaande regulering van de legale wapenwetgeving. Na de verijdelde aanslag in de Thalys-trein pleitte de oppositie voor de wapenwetgeving te verstrengen. Maar dat treft voornamelijk de sportliefhebbers en de jagers en mist volledig haar doel, namelijk het illegale circuit van zware aanvalswapen bestrijden en opdoeken.

Kamerlid Degroote volgt ook dossiers op inzake het Openbaar Ambt. Daar houdt hij onder andere de aanwerving van de federale ambtenaren in de gaten, vooral op vlak van hun tweetaligheid. De garantie dat de Vlaamse burger in het Nederlands bediend zal worden door de federale overheidsdiensten, moet gehandhaafd blijven. Ten slotte krijgt ook de burgerlijke stand de aandacht van Koenraad. Die burgerlijke stand voldoet niet meer aan de huidige situatie, daarom stapt Koenraad Degroote mee in de realisatie van een burgerlijke stand die aangepast is aan de hedendaagse context.