Koenraad Degroote

  • geboren op 30 september 1959 te Kortrijk
  • gehuwd en vader van twee dochters
  • in 1982 behaalde Koenraad zijn licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent
  • actief als advocaat 

Politieke loopbaan

In 1982 werd Koenraad verkozen als gemeenteraadslid in Dentergem, toen nog voor de partij Groep 82. In 1988 stichtte hij mee Eendracht, waarmee hij dat jaar de verkiezingen won en sinds 1989 onafgebroken zetelde als burgemeester van Groot-Dentergem. Door goed bestuur is Groot-Dentergem de enigste gemeente in West-Vlaanderen die schuldenvrij is en tevens heeft de gemeente een van de laagste cijfers inzake criminele feiten.

Sinds 2010 is Koenraad volksvertegenwoordiger in de Kamer voor de N-VA en werd hij bij de verkiezingen van 2014 herkozen. In de Kamer is hij vooral actief in de vaste commissie Binnenlandse Zaken waar hij werkt aan een efficiënte en effectieve politie, die bestuurskrachtig haar kerntaken optimaal kan vervullen.

Medewerkers

Philippe Deleu

Parlementair medewerker

Gilles Deweerdt

Parlementair medewerker